Copy
Deze bijeenkomst is gratis voor aanbestedende diensten
Gratis praktijkbijeenkomst voor aanbestedende diensten
O.a. Gemeente Soest, Gemeente Amsterdam, De Haagse Scholen, Stichting RIJK, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Gemeente Den Haag, gemeente Amsterdam, Stichting BIZOB
e.v.a. hebben zich reeds aangemeld

Een nieuwe route naar

Professioneel aanbesteden

Wat betekent de nieuwe aanbestedingswet voor u en wat zijn de eerste ervaringen?

23 januari 2014

Als bijvoorbeeld manager, beleidsmedewerker, vakspecialist of inkoper binnen een (semi)overheidsorganisatie of andere aanbestedende dienst bent u regelmatig betrokken bij aanbestedingstrajecten.

Nu de nieuwe Aanbestedingswet 2012 in werking is getreden, zijn er een aantal zaken anders geregeld ten opzichte van de voormalige regelgeving. Deze maatregelen hebben tot doel een betere balans tussen de eisen aan de inschrijvers en de aard van de opdracht, meer concurrentie en meer maatschappelijke waarde te bewerkstelligen. Maar hoe werkt het nieuwe aanbestedingsproces voor u in de praktijk?

Praktijkseminar

De nieuwe aanbestedingsregels vragen om bewust handelen. Nu de nieuwe aanbestedingswet een poosje in werking is, komen ook de eerste leerervaringen aan het licht. De eerste ervaringen geven inzicht in hoe de nieuwe regels ingezet kunnen worden. Daarom organiseert BouwregieNetwerk Nederland op donderdagmiddag 23 januari 2014 een gratis praktijkseminar speciaal voor zowel (semi)overheidsorganisaties als nutsbedrijven die bouw-, leverings- en dienstverleningsopdrachten aanbesteden. Tijdens deze middag zullen zowel publieke als private partijen, waaronder  de Commissie van AanbestedingsexpertsRoyal HaskoningDHVAT Osborne Legal en COA, aan de hand van praktijkvoorbeelden inzichtelijk maken wat de nieuwe aanbestedingswet voor u betekent en wat u kunt leren van de eerste ervaringen. 
Informatie over dit seminar
Datum
Donderdag 23 januari 2014
Tijd
13:30 - 17:00 uur
Locatie
Utrecht, nabij Utrecht CS
Doelgroep

Publieke (overheid en semi-overheid) opdrachtgevers.

Kosten
Kosteloos voor bovenstaande doelgroep, anderen betalen €295,-

Centraal staat deze middag de vraag:
Wat u kunt leren van de eerste ervaringen en welke handvatten zijn er om succesvol het nieuwe aanbestedingsproces te doorlopen?


Aanbesteden voor opdrachtgevers

De nieuwe aanbestedingswet vereist een andere manier van denken voor aanbestedende diensten. Belangrijk is daarom voor de aanbestedende dienst om het inkoopbeleid af te stemmen op de nieuwe wetgeving. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie en uw medewerkers fit zijn voor de nieuwe aanbestedingswet?

Naast ervaringsuitwisseling zullen praktisch hanteerbare aandachtspunten centraal staan tijdens de bijeenkomst. Na afloop van het seminar weet u hoe u bewust om kan gaan met de nieuwe aanbestedingswet. 
Enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige aanbestedingswet

- Bij aanbestedingen voor werken is niet de laagste prijs, maar de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) leidend
- Voor alle opdrachten geldt ook dat een aanbestedende dienst moet zorgen voor het leveren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde bij het aangaan van een overeenkomst
- Opdrachten mogen niet onnodig worden samengevoegd ten behoeve van kleinere potentiële opdrachtnemers (MKB)
- Daarnaast spoort de wet aanbestedende diensten aan om administratieve lasten zoveel mogelijke te beperken
                                Programma                             
13.30 - 14.00 uur

14:00 - 14:15 uur


14:15 - 14:45 uur

14:45 - 15:15 uur15:15 - 15:30 uur

15:30 - 16:15 uur


 16:15 - 16:45 uur
16:45 - 17.00 uur

17:00 uur
Inloop/Ontvangst

Start/ Inleiding 
 
Een helpende hand in de nieuwe aanbestedingswet; een juridische inleiding in jip en janneketaal in combinatie met een evaluatie op basis van de eerste ervaringen. 
John Geelen, adviseur Royal HaskoningDHV Legal Consultancy
 
Aanbesteden en contracteren anno nu: praktische tips en handvatten voor opdrachtgevers
Fanauw Hoppe, Legal Counsel, AT Osborne Legal
 
Pauze
 
Praktijkcase: Het clusterverbod nader bekeken. Ervaringen vanuit de aanbestedende dienst.
Renco van de Pol, Adviseur aanbesteden, Royal HaskoningDHV met toelichting van Cita Meijer, Concern Inkoper van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers
 
Klachten en adviezen in de alledaagse aanbestedingspraktijk: hoe werkt de Commissie en welke adviezen heeft zij verstrekt?
mr. J.G.J. (Joop) Janssen, voorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts

Vraag/discussie
 
Borrel en uitwisselingsmogelijkheden
 
Ik meld me aan voor dit seminar
Dit seminar is gratis voor aanbestedende diensten
BouwregieNetwerk.nl is opgezet om kennisuitwisseling tussen opdrachtgevers uit de gebouwde omgeving actief te organiseren. Dienstverlening is gratis voor de doelgroep.

Na aanmelding is kosteloze afmelding tot een week voor het seminar mogelijk. Na deze datum brengen we 295,- euro in rekening indien de deelnemer onverhoopt verhinderd is en/of zich in het geheel niet afmeldt. Dit in verband met kosten voor catering e.d. en het feit dat onze evenementen doorgaans overtekend zijn en daarmee nodeloos plaatsen voor anderen verloren gaan.