Copy
Gemeenten, provincies en deelnemers van PPS Netwerk Nederland kunnen zich gratis aanmelden via laura.vellekoop@ppsnetwerk.nl
View this email in your browser
AANMELDEN
Praktijkseminar 'Gezonde Steden': Nieuwe omgevingswet als versneller voor groene gezonde steden
                           
 15 november 2016, Helmond 
 
Steeds meer gemeenten die bezig zijn met (binnenstedelijke) gebiedsopgaven vinden het belangrijk dat projecten niet alleen binnen tijd en budget en met meer kwaliteit gerealiseerd worden, maar dat deze opgaven ook als 'vliegwiel' kunnen dienen om een groene en gezonde stad of regio te zijn/worden. Denk daarbij aan een betere bereikbaarheid, veiligheid, gezondheid, werkgelegenheid, woongenot en meer groen. Maar de honderden regelingen en tientallen wetten waar gemeenten binnen het omgevingsrecht tegen aan lopen, maken het plannen en uitvoeren van ruimtelijke plannen ingewikkeld en onduidelijk. Met de nieuwe Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen zodat het makkelijker wordt om ruimtelijke projecten op te starten.

Omgevingswet 2019 als versneller voor groene gezonde gebiedsopgaven
In 2019 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Met de Omgevingswet bundelt de overheid 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Uitgangspunten voor de omgevingswet zijn:
  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.
Het afstemmen van verschillende plannen betekent dus niet alleen de focus op losse projecten maar juist ook op andere projecten in het gebied, bijvoorbeeld woningbouw, infrastructuur en transformatieprojecten. Daarbij krijgt gezondheid een prominente plek in de wet en wordt meegewogen in het maken van ruimtelijke plannen om een gezonde omgeving te bevorderen. De komst van de Omgevingswet betekent veel veranderingen, niet alleen voor gemeenten maar ook voor marktpartijen en omwonenden. Een goede voorbereiding, een omgevingsvisie en een integrale benadering (en dus slim samenwerken met marktpartijen) is hierbij essentieel.

Publieke partijen hebben op dit gebied veel vragen zoals: Wat hebben de wijzigingen voor consequenties voor de aanbesteding van mijn projecten? Hoe kan ik de Omgevingswet 'gebruiken' om mijn ambities als gemeenten om te zetten in concrete doelstellingen en projecten. Welke juridische afspraken maak ik als gemeente binnen de wettelijke kaders met mijn samenwerkingspartners om complexe ruimtelijke vraagstukken succesvol te realiseren? Hoe organiseer ik (langjarig) de samenwerking met mijn (nieuwe) stakeholders/partners?

Praktijkseminar 15 november 2016
PPS Netwerk Nederland organiseert i.s.m. de Gemeente Helmond, Movares, Ballast Nedam en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn op 15 november van 14.00-17.00 in Helmond (Cacaofabriek o.v.b..) een praktijkseminar voor gemeenten om inzichtelijk te maken waar, m.b.t. de nieuwe Omgevingswet de grootste kansen en obstakels liggen voor het organiseren/ realiseren van een groene en gezonde (binnenstedelijke)gebiedsopgaven. Een belangrijk onderdeel is hoe gemeenten i.s.m. met de markt 'gezondheid' in ruimtelijke plannen gaan organiseren. Verschillende praktijkcases (o.a. Hart van Zuid Rotterdam en centrumgebied gemeente  Helmond) worden door experts toegelicht en bediscussieerd. 

Publieke partijen zoals gemeenten en provincies en deelnemers van PPS Netwerk Nederland kunnen zich gratis aanmelden door een email te sturen naar laura.vellekoop@ppsnetwerk.nl of via bovenstaande aanmeldbutton. Voor private partijen/ niet-deelnemers kost deelname aan het seminar 295 euro excl. BTW
 
Programma 15 november 2016
 
13.30  Inloop workshop
 
14.00  Welkom & Introductie
           Elte Palm (PPS Netwerk Nederland)
 
14.15 Omgevingswet 2019 als vliegwiel voor een gezonde en groene stad/regio
          Irene Buitenhuis (Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening, Movares)

14.45 Wat zijn de juridische do's en don'ts van de nieuwe Omgevingswet voor het organiseren en realiseren van ruimtelijke vraagstukken?
          Robin Aerts (Senior Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn)

15.15 Pauze

15.30  Hoe een via een integrale aanpak waardeontwikkeling realiseren voor gebied en stad?
           Peter Klevering (Projectdirecteur Hart van Zuid, Ballast Nedam)
 
16.00 Hoe waarborg/organiseer ik als gemeente binnen financiële en juridische kaders een aantrekkelijk en vitaal centrumgebied?

         Geertje de Kort (Beleidsmedewerker Gemeente Helmond)

16.30 Vragen en discussie
 
17.00 Afsluiting en borrel
Klik hier om u uit te schrijven voor deze mailing


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
PPS Netwerk Nederland · Utrechtseweg 82 · Zeist, Provincie Utrecht 3702 AD · Netherlands