Copy
View this email in your browser
Editie 12 februari 2020
Michel Klijn: Uitkijken voor weer nieuwe contractmodellen waarbij slechte gebruiken nog steeds niet worden aangepakt
Opdrachtgevers staan voor grote opgaven en uiteraard zijn opdrachtnemers geïnteresseerd die werken aan te nemen. Maar natuurlijk niet tegen elke prijs en/of risico. De kunst is met elkaar afspraken te maken waarbij alle partijen aan hun trekken komen, nu en straks. Dat klinkt logisch, maar de praktijk heeft uitgewezen dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan. We kennen allemaal het fenomeen faalkosten: bijna onuitroeibaar. Hoe ga je om met dynamiek? Wat nu logisch en passend is, is wellicht over een aantal jaren minder opportuun omdat omstandigheden zijn gewijzigd. We gingen te rade bij Michel Klijn, advocaat en partner bij Houthoff. Hij houdt zich daar bezig met PPS en bouw- en aanbestedingsrecht en is actief betrokken bij complexe (bouw)projecten en verschillende soorten contracten, zoals D&C, DBM, DBFM(O), concessies en allianties. Hoe moet je volgens hem contracteren als opdrachtgever en opdrachtnemer?
 
Seminar uitgelicht: Smart Buildings
'verder kijken dan technologie' 
 

Tijdens deze sessie gaan we in op de nieuwe technologische ontwikkelingen en hun implicaties voor uw gebouwen. U krijgt inzicht in wat smart buildings vergen van uw organisatie, de impact die het heeft op uw vastgoedstrategieën en risicoallocatie. 18 februari  2020 bij Microsoft Nederland op SchipholProgramma en aanmelding >>

Opleidingen / seminars
Seminar: Smart Buildings: verder kijken dan technologie 
Tijdens deze sessie gaan we in op de nieuwe technologische ontwikkelingen en hun implicaties voor uw gebouwen. U krijgt inzicht in wat smart buildings vergen van uw organisatie, de impact die het heeft op uw vastgoedstrategieën en risicoallocatie. 18 februari  2020 bij Microsoft Nederland op Schiphol

 
Serious game: Slimme & Duurzame Mobiliteit
Kennis en inspiratie opdoen over de mobiliteitstransitie en deze direct toepassen op de opgave in uw gemeente. 2 april 2020 in Rotterdam
Massterclass Energietransitie Gemeentelijk Vastgoed 
Leren over hoe sneller uit de startblokken te komen door goede startcondities: het slim inrichten van uw assets, financiering, duurzaamheidsdoelen en de juridische aspecten van de opgave.
Zeist
Seminar: Verduurzaming Musea
Hoe kunnen musea de verduurzaming van hun gebouwen en bedrijfsvoering als kans benutten door een betere balans tussen hardware (gebouw) en software (kunstcollecties) voor meer bezoekerscomfort? 

 
Seminar: Naar een Aardgasvrij Nederland 
Hoe kunnen we ons huidig energiesysteem veranderen naar een fossielvrij systeem en wat betekent dat voor alle stakeholders? Welke maatregelen zijn er nodig in de aanpak, gedrag, samenwerking, techniek en financiering? 
Masterclass Data Gedreven Energietransitie met een Simulatiespel 
De energietransitie vraagt zorgvuldige plannen en snelle, vergaande besluiten. Waar begin je? Hoe bewaak je het evenwicht tussen ambities, maatregelen, kosten en resultaten? U krijgt antwoord op deze vragen.
 
BRN Campustour 2020: 'Campus- en Clusterontwikkeling' 
Praktijkreeks en excursies Cluster- en Campusontwikkeling, praktijkreizen waarbij u inzichten en handvatten krijgt voor de concretisering van uw visies en abstracte plannen naar de daadwerkelijke uitvoering. Alles over het creëren van de juiste synergie tussen de primaire processen, branding, budget, klimaatadaptatie, mobiliteit en de wensen van stakeholders bij de ontwikkeling van een succesvolle cluster of campus. 
Project Management Design Instituut 

PPS Netwerk Nederland organiseert binnen haar Project Management Design Instituut intervisie bijeenkomsten met opdrachtgevers en opdrachtnemers o.a. over bovengenoemde thematiek. We doen dit in kleine groepen o.l.v. wetenschappers (onder meer uit het Nyenrode MBA P+P programma, met 400 deelnemers nu het grootste van Nederland). Op die manier verenigen we diverse werelden om met elkaar tot oplossingen en inzichten te komen:
  • De wetenschappers om (on)gewenst gedrag en houding van partijen te duiden;
  • De praktijkmensen om die inzichten aan hun ‘real life’ situaties te koppelen;
  • Met elkaar goed werkend instrumentarium te ontwikkelen.
 
Partners van PPS Netwerk Nederland
Partners PPS Netwerk
PPS Netwerk Nederland helpt (semi-) publieke partijen bij het maken van de juiste beslissingen rond publieke opgaven. Hierbij gaat vooral om de vraag of projecten traditioneel uitgevoerd moeten worden of via vormen van Publiek Private Samenwerking (PPS) kunnen. We gebruiken hiervoor de kennis van gebruikers, deelnemers en universiteiten. Met een bereik van ca. 25.000 publieke opdrachtgevers zijn we dé kennisorganisatie op PPS gebied.  

Deelnemer worden? Vraag informatiepakket aan: info@ppsnetwerk.nl of bel 030-303 9760.
Aansluiten bij de gebruikersgroep om ervaringen met collega's te delen? Registreer
hier.

 
Copyright © 2019 | PPSNetwerk NL | All rights reserved. Onze contactgegevens: info@ppsnetwerk.nl
Utrechtseweg 82 | Zeist | 030 - 303 9760


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden kenbaar heeft gemaakt op de hoogte te willen worden gehouden van ontwikkelingen op PPS gebied. Wenst u geen nieuwsbrieven meer te ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven