Copy
View this email in your browser
Editie 26 januari 2021
De toekomst van geïntegreerde contracten: somber of glanzend?
Math Feijen (OPPS) over geïntegreerde- vs. traditionele contracten in de huidige tijd
De laatste jaren is er een relatief kritische houding waarneembaar geweest rondom geïntegreerde contracten. Ze zouden niet succesvol zijn, star, te complex, etc. Enkele negatieve ervaringen met DBFM-contracten werden breed uitgemeten, ook in de landelijke media, terwijl talloze positieve ervaringen en succesvolle projecten niet altijd de aandacht kregen die zij juist wel verdienden. Hebben we nu een te sombere of juist een te positieve bril op als het gaat over geïntegreerde contracten? Wij gingen hierover in gesprek met Math Feijen, Partner bij adviesbureau OPPS.

Neem deel aan onderzoek 'Bestendig samenwerken in dynamische projectomgevingen'

Met de Vrije Universiteit in Amsterdam doen wij onderzoek naar de manier waarop samenwerking tussen de verschillende partijen in publiek-private projecten vormgegeven wordt. Wij onderzoeken hoe de samenwerking bestendig is/gemaakt kan worden tegen de dynamische omgeving waarin projecten plaatsvinden. Door te kijken naar hoe de contractvorm en organisatiestructuur van een project invloed heeft op het samenwerkingsproces en de flexibiliteit hiervan hopen wij bij te kunnen dragen aan succesvolle samenwerkingen in toekomstige projecten. Bent u vanuit de publieke sector nauw betrokken/betrokken geweest bij de aansturing of het management van een publiek-private samenwerking? Dan willen wij graag met u in gesprek over uw bevindingen in de voorbereidingsfase en de uitvoering van dit project.

                                                                                              Lees over het onderzoek en doe mee >>

Opleidingen en (online) seminars
Binnenstedelijke Transformatie met Versnipperd Eigendom
Markt en overheid kijken vanuit versnipperd eigendom naar gebiedstransformatie. Krijg direct toepasbare inzicht in hoe u samenwerkt en regie houdt op de transformatie.
Serious game: Slimme & Duurzame Mobiliteit
Kennis en inspiratie opdoen over de mobiliteitstransitie en deze direct toepassen op de opgave in uw gemeente. 
Seminar: Verduurzaming Musea: van strategie tot concrete stappen
De verduurzaming van gebouwen en bedrijfsvoering als kans benutten door een betere balans tussen gebouw en kunstcollecties voor meer bezoekerscomfort?

 
Online Masterclass Energietransitie Gemeentelijk Vastgoed 
Alles over hoe sneller uit de startblokken door het slim inrichten van uw assets, financiering, duurzaamheidsdoelen en de juridische aspecten van de opgave. 
 
Seminar: Naar een Aardgasvrij Nederland 
Hoe kunnen we ons huidig energiesysteem veranderen naar een fossielvrij systeem en wat betekent dat voor alle stakeholders? Welke maatregelen zijn er nodig in de aanpak, gedrag, samenwerking, techniek en financiering? 
Masterclass Data Gedreven Energietransitie met een Simulatiespel 
De energietransitie vraagt zorgvuldige plannen en snelle, vergaande besluiten. Waar begin je? Hoe bewaak je het evenwicht tussen ambities, maatregelen, kosten en resultaten? U krijgt antwoord op deze vragen.
 
BRN Campustour: 'Campus- en Clusterontwikkeling' 
Praktijkreeks en excursies Cluster- en Campusontwikkeling, praktijkreizen waarbij u inzichten en handvatten krijgt voor de concretisering van uw visies en abstracte plannen naar de daadwerkelijke uitvoering. Alles over het creëren van de juiste synergie tussen de primaire processen, branding, budget, klimaatadaptatie, mobiliteit en de wensen van stakeholders bij de ontwikkeling van een succesvolle cluster of campus. 
Samenwerkings Management Instituut 

PPS Netwerk Nederland organiseert binnen haar Project Management Design Instituut intervisie bijeenkomsten met opdrachtgevers en opdrachtnemers o.a. over bovengenoemde thematiek. We doen dit in kleine groepen o.l.v. wetenschappers (onder meer uit het Nyenrode MBA P+P programma, met 150 deelnemers nu één van de grootste in Nederland). Op die manier verenigen we diverse werelden om met elkaar tot oplossingen en inzichten te komen:
  • De wetenschappers om (on)gewenst gedrag en houding van partijen te duiden;
  • De praktijkmensen om die inzichten aan hun ‘real life’ situaties te koppelen;
  • Met elkaar goed werkend instrumentarium te ontwikkelen.
 
Partners van PPS Netwerk Nederland
Logo's Partners PPS Netwerk Nederland
PPS Netwerk Nederland helpt (semi-) publieke partijen bij het maken van de juiste beslissingen rond publieke opgaven. Hierbij gaat vooral om de vraag of projecten traditioneel uitgevoerd moeten worden of via vormen van Publiek Private Samenwerking (PPS) kunnen. We gebruiken hiervoor de kennis van gebruikers, deelnemers en universiteiten. Met een bereik van ca. 25.000 publieke opdrachtgevers zijn we dé kennisorganisatie op PPS gebied.  

Vraag een informatiepakket aan: secretariaat@ppsnetwerk.nl of bel 030-303 9760. 
Copyright © 2020 | PPSNetwerk NL | All rights reserved. Onze contactgegevens: secretariaat@ppsnetwerk.nl
Utrechtseweg 82 | Zeist | 030 - 303 9760


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden kenbaar heeft gemaakt op de hoogte te willen worden gehouden van ontwikkelingen op PPS gebied. Wenst u geen nieuwsbrieven meer te ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven