Copy
Dit seminar is gratis voor (semi-)publieke partijen (o.a. gemeenten, provincies en waterschappen) en aannemers
View this email in your browser
Praktijkseminar: Duurzaamheidsambities waarmaken met assetmanagement - 9 juni 2016 Utrecht
Hoe organiseer ik via assetmanagement dat bouw- en onderhoudsopgaven zo goed mogelijk aansluiten op mijn duurzaamheidsambities?
AANMELDEN
(Semi)-publieke partijen hebben te maken met allerlei trends die van invloed zijn op de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan bezuinigingen, decentralisatie, krimp, nieuwe taken/rollen etc. Partijen willen zo goed mogelijk inspelen op deze trends en daar een passend antwoord op hebben. De sleutelvragen zijn uiteraard:
1) Wat betekenen deze veranderingen voor onze organisatie en waar moeten we naar toe?
2) Waar staan we op dit moment?
3) Hoe realiseren we daadwerkelijk de transitie?


Gemeenten, provincies en woningcorporaties zullen dus ook duidelijke keuzes moeten maken rondom het verbeteren van hun assets (gebouwen, wegen, bruggen etc.) en transparantie moeten bieden in hun besluitvorming en prioritering. Maar de maatschappij verwacht ook dat organisaties verantwoord en duurzaam opereren en dat kan weer tot heel andere prioriteiten leiden en andere keuzes. Hoe kan je als organisatie assetmanagement verder implementeren en professionaliseren en tegelijk de transitie maken naar een duurzame organisatie? Zijn dat twee verschillende trajecten of kunnen ze elkaar juist versterken?

Op donderdag 9 juni (14.00-17.00 in Utrecht) organiseert PPS Netwerk Nederland met een aantal praktijkexperts van o.a. Balance, Compris en Local Works een interactieve bijeenkomst waar wij aan de hand praktijkvoorbeelden ingaan op hoe het juist inzetten van Duurzaam Assetmanagement (semi-)publieke organisatie helpt om:

1. Je duurzaamheidsdoelstellingen op strategische niveau goed te kunnen formuleren
2. Je duurzaamheidskillers te bepalen (zoals je bij Assetmanagement je performance killers vast kan stellen)
3. Je duurzaamheidsdoelstellingen te behalen 

De doelgroep is bestuurders, adviseurs, sectorhoofden en projectmanagers van gemeenten, provincies, waterschappen en de aannemerij die bezig zijn met verander trajecten.

Deze partijen kunnen zich
gratis aanmelden via bovenstaande aanmeld button.


Programma:

13.00 Inloop

13:15 Welkom en Inleiding
         
Elte Palm, PPS Netwerk Nederland

13:30 Kennismaking en agenda
         Dieter de Vroomen, Balance

14.00 Wat is Asset Management? Hebben we eenzelfde beeld?
         Gabby van Meer, Compris

14:30 Wat is Duurzaamheid? Spreken we allemaal dezelfde taal?
          Hilda Feenstra, Local Works


15:00 Wat is Duurzaam Assetmanagement?
          Gabby van Meer, Compris

15.15 Pauze

15.30 Workshop Impact analyse
Waar zitten uw 3 grootste Duurzaamheidskillers?
Wat kan u als organisatie doen om duurzamer te worden en aan welke knoppen kan ik draaien?

17.00 Afsluiting en Borrel 
Klik hier om u uit te schrijven