BRN Meet-Up: Sportaccommodaties in Beweging
Donderdag 12 januari 2017, Zeist 
View this email in your browser
BouwRegieNetwerk Meet-Up
Donderdag 12 januari 2017 | 15.30 - 18.00 uur | Beauforthuis Zeist

SPORTACCOMMODATIES IN BEWEGING:
Succesvol investeren, beheren en exploiteren

Sport en spel verbroederen en houden ons lichaam en brein in topconditie. Sport kan echter niet bestaan zonder een goede sportaccommodatie. Dus is het van belang dat sportzalen, –hallen en –voorzieningen zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de sporters. Het gebruik centraal dus. Bij de ontwikkeling en exploitatie van sportvoorzieningen komt echter veel kijken. Want hoe kunt u zo slim mogelijk exploiteren, beheren en investeren?

Daarover organiseert BouwRegieNetwerk op donderdag 12 januari 2017 een inspirerende Meet-Up. 
Aan de hand van diverse verhalen en zo veel mogelijk voorbeelden pakken we een aantal centrale thema’s vast, zoals:  
 
  • Wat zijn de nieuwste trends, ontwikkelingen en innovaties op het gebied van sport?
  • Hoe kunnen verouderde sportaccommodaties integraal worden aangepakt, zodat ze weer voldoen aan de huidige behoeftes (capaciteit en functionaliteit)?
  • Hoe kan een gezonde exploitatie worden gerealiseerd, zodat maatschappelijke doelen kunnen worden behaald, maar ook financiële besparingen?
  • Hoe kan een sportvoorziening worden gekoppeld aan onderwijs, zorg of bijvoorbeeld wellness, zodat een sterke basis ontstaat in een gebied?
  • Hoe kan een exploitatie duurzaam draaien en rekenen op financiering?
  • Hoe kan iedere stakeholder een passende rol worden gegeven? En hoe kan rekening worden gehouden met de korte termijn belangen van verschillende stakeholders en tegelijkertijd de lange termijn duurzame exploitatie van een accommodatie?
Na afloop van deze bijeenkomst heeft u een beeld van de belangrijkste uitdagingen als het gaat om sportaccommodaties beheren en onderhouden, inclusief aanvliegroutes hoe die te tackelen.
 

 
Datum: 12 januari 2017
Inloop: vanaf 15.00 uur
Tijd: 15.30 – 18.00 uur 
Locatie: Beauforthuis, Zeist
Doelgroep: decentrale overheden, onderwijsinstellingen en sport en deelnemers BouwRegieNetwerk
Kosten: gratis voor de doelgroep

PROGRAMMA

15.00 - 15.30 uurInloop met koffie en thee

15.30 – 15.45 uur
Welkom & Introductie
Harry Sterk (BouwRegieNetwerk) & Peter Ruchti (draaijer+partners)
 
15.45 – 16.15 uur
Sport in Beweging: Wat is bewegen? Hoe moeten en willen mensen bewegen? Hoe vertalen we dit naar onderwijs en scholen? Waarom blijven we nog steeds dezelfde traditionele sporthallen bouwen? Een helicopterview van de veranderende behoefte aan bewegen..
Berry ten Pas (adviseur sport & directeur Beweegbox, draaijer+partners)
 
16.15 - 16.45 uur
Wijs met Vaste Lasten: Hoe de exploitatie van sportaccomodaties gunstiger maken en de kapitaallasten laag houden?
Marc Vermeeren (projectmanager maatschappelijk vastgoed, Sweco)
 
16.45 – 17.15 uur
Projectvoorbeelden ‘exploitatievoorbereiding’: Hoe zorgen voor een vliegende start van de exploitatie van uw sportaccomodatie? Wat kunnen we leren van praktijkvoorbeelden elders? Hoe moeten nieuwe investeringsprojecten worden aangepakt? Want de investering laten sturen door de exploitatiedoelstellingen klinkt eenvoudig, maar het zijn vaak 2 verschillende werelden. De kunst is deze te verbinden. 
Arjen Jansen (project- en omgevingsmanager, Procap)
 
17.15 – 18.00 uur
Borrel & afronding
We borrelen nog even na over de belangrijkste take-aways
AANMELDEN: KLIK HIER
Deze bijeenkomst is 1 van de maandelijkse BouwRegieNetwerk Meet-Ups. De Meet-Ups (georganiseerd op elke 2e donderdag van de maand) zijn interactieve en inspirerende bijeenkomsten waar opdrachtgevers, opdrachtgevers en adviseurs kennis en ervaringen delen rondom uiteenlopende thema’s.