Copy
40 dagen op weg naar Pasen - 2018 #19 | Webversie

19. ZIJN STRIEMEN
BRENGEN JOU GENEZING

 

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, 
en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 

Jesaja 53:5


Waarom moest het lichaam van Jezus, dat nooit ziekte had gekend, zo ernstig verminkt worden dat de mensen Hem niet meer konden herkennen? (Jesaja 42:14, NBV). Waarom moest Jezus zo verschrikkelijk lijden dat de mensen het niet langer konden aanzien? Had Hij niet op een andere - minder gruwelijke - manier kunnen sterven? Veel mensen lopen met deze vragen rond en begrijpen niet waarom God Jezus zo heeft laten lijden. Welke vader zou zoiets afschuwelijks van zijn zoon vragen? Als aan het lijden van Jezus geen enkele betekenis of waarde ontleend kan worden, had Hij beter op een minder gruwelijke wijze voor ons kunnen sterven. Als dit het geval was, had God Jezus nooit zo laten lijden als Hij geleden heeft. Wat is dan de zin van dit lijden? 
 
De verminking van Jezus’ lichaam heeft een diepe betekenis. Zoals de Man zonder zonde al jouw zonden op zich nam, zo heeft de Man zonder ziekte al jouw ziekten op zich genomen. In elke geselslag - die zijn volmaakte lichaam verscheurde - nam Jezus elke verwoestende en ongeneeslijke ziekte op zich. Zo werd Hij ‘vertrouwd’ met al onze ziekten en pijnen (Jesaja 53:3, NBG). 
 
Er bestaat geen verwoestende ziekte die Jezus niet tijdens de vernietigende geselslagen in zijn lichaam heeft gedragen. Daarom zegt de Bijbel op meerdere plaatsen dat jouw aandacht gericht moet zijn op Jezus: ‘In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen’ (1 Petrus 2:24, WV). 
 
Zoals Jezus in Gethsemané de beker - die tot de rand toe gevuld was met onze zonden - leegdronk, zo heeft Hij bij elke zweepslag onze ziekten op zich genomen. ‘In zijn striemen is ons genezing geworden!’ roept Jesaja ons toe (Jesaja 53:5, NBG). God wil dat je opziet naar het verwoeste en misvormde lichaam van Jezus. In zijn onmenselijke verminking ligt jouw bovennatuurlijke genezing! 

OM OVER NA TE DENKEN:
Kun je verwoorden waarom Jezus zo afschuwelijk moest lijden
en wat dit voor jou betekent? 
Tweet bericht
Deel bericht
Stuur mail door
Vroeg in de morgen werd door de Hoge Raad besproken hoe zij de Romeinse stadhouder Pilatus konden overhalen om Jezus ter dood te brengen. Zelf hadden zij niet het recht de doodstraf te voltrekken (de zogenaamde potestas gladii). Daarom werd Jezus, na een nacht zonder slaap, geslagen en mishandeld – als een misdadiger geboeid – overgeleverd aan Pilatus. De Joodse leiders brachten Jezus naar het Pretorium, het vroegere paleis van koning Herodes, waar Pilatus verbleef tijdens de feestdagen in Jeruzalem. Hier bevond zich ook de kazerne met naar schatting een afdeling met zeshonderd Romeinse soldaten. Pilatus handelde volgens de Romeinse wet ne quis indicta causa condemnetur: ‘niemand mag veroordeeld worden zonder gehoord te worden.’
Lees de hele studie ...


This email was sent to gerjanduenk@vrijzijn.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vrij Zijn · Industriestraat 1, Aalten, Nederland · Aalten, 7122 AP · Netherlands