Copy
 
 
 
 
 
     
 
     

>>> De nieuwe ISO komt eraan

De nieuwe ISO komt eraan! Je hoeft het woordje ‘ISO' maar in te tikken in Google en je krijgt tientallen verhalen over de nieuwe versie van ISO 9001 die eind 2015 (of later) komt. Dit heeft gevolgen voor organisaties die zijn gecertificeerd op de CIIO Maatstaf. De CIIO Maatstaf zit immers vast aan ISO 9001: verandert de ISO norm, dan verandert de Maatstaf. Dit gebeurde voor het laatst in 2008; de ISO norm onderging toen vooral cosmetische veranderingen, de Maatstaf ook. Voor 2015 staat er voor ISO 9001 een meer omvattende update op de planning. Het is nog lang niet zeker hoe de nieuwe norm er precies uit gaat zien. Er beginnen zich wel contouren af te tekenen. Hoe zien die contouren er uit?   
Lees meer >
 
 

>>> Yulius Onderwijs kiest voor CIIO!

Yulius Onderwijs kiest uit het aanbod van meerdere bekende CI’s exclusief voor CIIO om haar organisatie te laten toetsten tegen de Maatstaf ISO en Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. In oktober 2009 heeft een aantal onderwijsinstellingen uit Cluster 4 en 3 de handen ineen geslagen om te komen tot een erkende en certificeerbare kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs. Door deze partners, bestaande uit De Ambelt, Yulius (vm RMPI), RENN4, Horizon, BOOR, REC Rijndrecht, lvc4 en Onderwijscentrum Zuid Gelderland, werd een stuurgroep gevormd. Op basis van zowel het toezichtkader van de inspectie voor het onderwijs  én de internationaal erkende ISO-9001 norm hebben ze een gedragen kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs ontwikkeld.
Lees meer >
 
 

>>> UWV strenger op deadline audit rapportages

CIIO heeft de afgelopen jaren bij zo’n 50 re-integratiebureaus een audit uitgevoerd op basis van de kwaliteitseisen die het UWV aan dergelijke bureaus stelt. Opvallend was, dat het UWV erg coulant was in het hanteren van de deadline: de audit rapportages moesten voor 1 juli van elk kalenderjaar binnen zijn bij het UWV. In de praktijk werden rapportages ook later in het jaar geaccepteerd. Het UWV kondigde in 2013 aan dat zij de kwaliteitseisen zal uitbreiden en dat ze strikter zal toezien op het tijdig inleveren van de auditrapportages. Om die reden heeft CIIO begin 2014 een mailing verzonden naar alle re-integratiebureaus.
Lees meer >
 
 

>>> Even voorstellen: Henkjan de Jong

Henkjan de Jong is één van de nieuwere auditoren van CIIO. In 2013 haakte hij aan en doorliep hij het trainings- & inwerkprogramma.
Hij is al vanaf zijn 19e met kwaliteitsmanagement bezig, van origine als bijbaantje naast zijn studie Bedrijfseconomie in Rotterdam. 
Lees meer >
 
 
 

>>> direct naar

     
 
     
     
     
  afmelden  |  reageren  |  www.ciio.nl