Copy
PERSBERICHT
Eén jaar SolaRoad Krommenie: energieopbrengst 9800 kWh

PERSBERICHT
 

Haarlem, 12 november 2015
 
Eén jaar SolaRoad Krommenie: energieopbrengst 9800 kWh
 
Zonnefietspad SolaRoad in Krommenie bestaat één jaar. In dat eerste jaar is 9800 kWh energie opgewekt: genoeg om drie huishoudens van elektriciteit te voorzien. Dat is conform de (in mei naar boven bijgestelde) verwachtingen. Het pad is met gebruikmaking van de opgedane ervaring ook voorzien van een verbeterde coating. Het consortium, bestaande uit de Provincie Noord-Holland, TNO, Imtech Traffic&Infra en Ooms Civiel, kijkt dan ook terug op een geslaagd eerste jaar van de pilotfase.
 

 

Nederland 14% duurzame energie in 2020
“In 2020 wil Nederland 14% duurzame energie opwekken. Proeftuinen als SolaRoad zijn essentieel om deze ambitie te helpen realiseren. Komend jaar blijven wij SolaRoad ontwikkelen in de hoop dat het uiteindelijk een levensvatbaar product wordt voor een toepassing op meer type wegen", aldus 
Elisabeth Post, gedeputeerde Verkeer en Vervoer voor Noord-Holland. 
 
Testfase
De pilotfase van SolaRoad beslaat drie jaar waarin diverse metingen en tests worden uitgevoerd. Naast de positieve resultaten met betrekking tot de energieopbrengst is in dit eerste jaar ook gebleken dat de elementen zich goed gedragen. Ook de gebruikerservaringen zijn positief: in het eerste jaar reden er 300.000 fietsers en brommers over het pad waarbij zich geen problemen hebben voorgedaan. Alleen de lichtdoorlatende coating bleek nog niet optimaal te zijn. Afgelopen winter bleek een deel van de coating los te raken door krimp van het materiaal. Er werd in samenwerking met de Vlaq groep een verbeterde coating ontwikkeld die inmiddels is aangebracht.
 
Van living lab naar vervolgproject
Deze verbetering en de testresultaten zijn belangrijk voor de doorontwikkeling van SolaRoad. Volgend jaar wordt volgens plan in Krommenie een volgende 20 meter aangelegd van een geoptimaliseerde versie van SolaRoad waarmee verder getest wordt. Er is wereldwijd veel belangstelling voor SolaRoad in Krommenie, afgelopen jaar zijn een aantal buitenlandse politieke delegaties en vele journalisten langs geweest. Een en ander heeft geleid tot een vijftal potentiële vervolgprojecten, waarvan drie in Nederland en twee in het buitenland. RTLZ Toekomstmakers plaatste SolaRoad bovendien in de Top 100 van meest innovatieve projecten van Nederland.

Het eerste wegdek ter wereld dat energie oplevert
SolaRoad is een proeftracé van ongeveer 70 meter en bestaat uit een fietspad van betonnen modules van 2,5 bij 3,5 meter. In één rijrichting zijn zonnecellen aangebracht onder een geharde glazen toplaag van ongeveer 1 cm dikte, met een stroeve, transparante coating. De zonnestroom uit de weg wordt geleverd aan het elektriciteitsnet en kan toegepast worden voor bijvoorbeeld wegverlichting, verkeersinstallaties, huishoudens en (op termijn) elektrische auto’s die er overheen rijden. Dit proeftracé van SolaRoad werd vorig jaar op 12 november 2014 door minister Kamp van Economische Zaken en gedeputeerde Elisabeth Post van de Provincie Noord-Holland geopend. Het pad ligt in Krommenie, langs de N203.SolaRoad is een project van TNO, Provincie Noord-Holland, Imtech Traffic&Infra en Ooms Civiel.
 

Noot voor de redactie - niet voor publicatie

Recent beeldmateriaal van SolaRoad Krommenie is vanaf vrijdag 13 november te vinden in onze beeldbank: http://www.solaroad.nl/beeldbank/
(Credits: SolaRoad Netherlands)

Voor meer informatie over de inhoud van dit bericht kunt u contact opnemen met onze woordvoerder:
Sten de Wit, tel. +31 (0)6 1202 16 47, email: sten.dewit@tno.nl
 
Voor interviews met de betrokken gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, mw. Elisabeth Post kunt u contact opnemen met Soraya Rosa Saenz via + 31 (0)6 5344 68 39.
 
Kijk voor meer informatie, waaronder een video, een selectie van publicaties en een FAQ op onze website: www.solaroad.nl

Vragen over communicatiemateriaal (film, foto's, tekst) kunt u stellen aan communicatiemanager Jannemieke van Dieren: contact@jannemiekevandieren.nl
 
Volg SolaRoad ook via Twitter en Facebook.