Copy
Program samt inbjudan till ACC Seminarium
View this email in your browser

Välkommen till seminarium om

Hållbart byggande med glas


Med anledning av att vi har etablerat ett nytt kontor i Göteborg
vill vi bjuda in till ett seminarium om hållbart byggande med glas
.

 

Glasade konstruktioner har aldrig varit så aktuella som idag och möjligheterna utvecklas kontinuerligt. Att skapa spännande och nyskapande arkitektur, ett bra inneklimat, hälsosamt dagsljus, energismarta lösningar och långsiktigt lönsam ekonomi är exempel på viktiga frågor.

Är glaskonstruktioner ett lämpligt material från ett hållbarhetsperspektiv?
För att belysa dessa frågeställningar inbjuder ACC Glasrådgivare till ett seminarium om användning av glas – nu och i framtiden.

Seminariet vänder sig till byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter, entreprenörer och andra som har intresse för glasade konstruktioner. Ni kommer att få ta del av föreläsningar av olika experter inom arkitektur,fastighetsutveckling, inomhusklimat, energi, etc.

PROGRAM TORSDAG 17 OKTOBER 2013

12.30 – 13.00      Registrering

13.00      Seminariet startar


Mathias Almstedt, ACC Glasrådgivare  - Inledning 

Markus Schwarz, Snøhetta Arkitekter  - Innovative Glass Architecture - Now and in the Future
Glas spelar en viktig roll i nästan alla av Snøhetta `s projekt. I denna föreläsning kommer Markus att berätta om hur Snøhetta har använt glas på projekt som Den Norske Opera och Balett i Oslo eller The National September 11 Memorial Museum Pavillon i New York. Markus kommer visa i vilken riktning Snøhetta tror användningen av glas är på väg och hur de ser på glas som ett byggmaterial för framtiden i pågående projekt.

Thorbjörn Laike, Lunds Tekniska Högskola  - Dagsljus, hälsa och välbefinnande
Hur viktigt är dagsljus för vår hälsa och välbefinnande? Vilken effekt har ljus på vår kropp? Vad är skillnaden mellan dagsljus och konstljus?

Lars-Åke Almstedt, ACC Glasrådgivare  - Energieffektivisering med glas
Om glas i relation till byggnadsfysik. Hur påverkar en glaskonstruktion saker som U-värde, instrålning av solenergi, ljustransmission, lufttäthet, etc.  
 
14.30 - 15.00      Kaffe
 
Lennart Larsson & Peter Fredriksson, Husvärden  - Glas under byggprocessen
Fastighetsägaren och byggherren berättar om sin syn på glas i byggprojekten. Om energi- och miljökrav i samspel med arkitektur. De visar referensobjekt och ger erfarenhetsåterföring.
               
Anders Hall, Svenska Solskyddsförbundet  - Glas och solskydd
Om dynamisk solskydd, om styrning av solskydd i kombination med ventilation, om solskydd i kombination med glas. Praktikexempel utvärdering av Bengt Dahlgrens kontor i Mölndal.

Catarina Warfvinge, Bengt Dahlgren/SGBC  - Miljöcertifiering och samhällets krav?
Utvecklingar inom miljöcertifiering har gått snabbt de senaste åren. Vad är status idag? Hur ser framtiden ut? Vilka krav ställe vårt samhälle på glasade konstruktioner när det gäller hållbarhet?

Olivier de Rooij, ACC Glasrådgivare AB  - Senaste utvecklingar inom glas/fasader
Här informerar vi om de senaste utvecklingarna inom glas och fasadsystem med fokus på hållbarhet. Vilka nya produkter finns på marknaden och vilka trender ser vi framöver.
 
Ruben Aronsson, SBUF (Moderator)          
Avslutning, Diskussion och frågor
 
17.00     Mingel med tilltugg
Seminarium, Hållbart byggande med glas

Arrangör: ACC Glasrådgivare AB
När: Torsdagen den 17 oktober 2013 Kl 12.30 till ca 17.00
Var: ETT Mat Vin Möten, Kungsportsavenyn 1 i Göteborg
Kostnad: 1.200 sek/person ex moms, faktureras av ACC Glasrådgivare
ACC bjuder på eftermiddagsfika samt mingel med tilltugg,
presentationsmaterial mailas ut i efterhand till samtliga deltagare.

 
Du får gärna vidarebefordra inbjudan till någon annan som du tror kan vara intresserad
 
ACC Glasrådgivare
ACC Glasrådgivare är Sveriges ledande glaskonsult.
Vi erbjuder oberoende konsultation gällande alla typer av glasade konstruktioner.
Rådgivning - Projektering - Byggledning och besiktning 
Har ni frågor om seminariet eller om glaskonstruktioner kontakta
Olivier de Rooij på ACC Glasrådgivare i Göteborg
telefon 031-33 33 890
e-post olivier.derooij@acc-glas.se
 
 
Copyright © *|2013|* *|ACC Glasrådgivare AB|*, All rights reserved.